Click here to go back to the frontpage
  Lavkattan
 

Lavskrikan (Siberian Jay) är en liten kråkfågel som lever på taigan i Sibirien och i nordliga barrskogar. Det är en tillitsfull fågel, bra på att överleva i kyla och knapphet.

Även om lavskrikan oftast är en tystlåten fågel, kan hon frambringa många olika slags läten. Ibland jamar hon som en katt och därför är Lavkattan ett av hennes många smeknamn.

Enligt nordisk folktro är lavskrikan en siarfågel. Hon kommer och varslar när vi är på väg att gå vilse.


Lavskrika © 2019 Ana Danielsson

 

linje

 

AKTUELLT

 

linje

 

Shamanism

Jag har aldrig kunnat dra några slutsatser om shamanism, för att kunna göra det måste man vara aktiv deltagare i shamanernas värld, /.../ Man behöver en hel livstid för att vinna medlemskap i en kulturell värld. Jag har arbetat hängivet i mer än trettio år i den förnimbara värld som det gamla Mexikos shamaner tillhör och jag tror inte att jag har vunnit sådant medlemskap, som tillåter mig att dra några slutsatser eller ens föreslå några. Ur intervju med Castaneda 1997

Personal power is a feeling. It is a mood of bringing our best, of bringing our intimate link with infinity, to every interaction. We intend this by deliberately reviewing and adjusting what works, and what does not, day to day. Carlos Castaneda 2005

 

linje

 

Fågelkvinnor

Birdwomen touches the free and liberated spirit within.

 


Skönhetens moder © Ana Danielsson 2012-2019

 

En fågelkvinna kom till mig i en dröm. Hennes ansikte var kolsvart och hennes hy som läder. Ögonen gnistrade i grönt och hennes hår var långt och vitt. Hon bar en snibbig mössa, som när hon böjde sig framåt såg ut som en fågelnäbb. Drömmen väckte mitt intresse för fågelkvinnan som arketyp. Professor Marija Gimbutas skriver om de kvinnogestalter med fågelhuvud och vingar som arkeologerna hittat i Europa från ca 5000 år före vår tideräkning. De förmodas vara ett uttryck för den livgivande gudinnan. (The language of the Goddess).

Jag ser fågelkvinnor som en slags vildänglar som kommer med den genuina feminina styrka som behövs i vår tid för att skapa balans på jorden. En styrka som till och med kan vara obönhörlig när det behövs, som kan säga nej till den maskulina destruktiva kraft som löper amok idag och för krig mot naturen.

En gammal legend från Nordamerikas urfolk berättar om de tretton månvarvens klanmödrar och deras gåvor. De representerar den feminina energins olika aspekter. Den fågelkvinna som för tjugo år sedan kom till mig i en dröm har utvecklats och förenats med de tretton månsystrarna. Alldeles nu har Skönhetens och Innovationens moder kommit till mig. Hon lär oss vandra i skönhet och kallas också Walk Tall Woman. Hon har slutit cirkeln för mig, alla tretton anmödrarna är nu med mig.

 

 

Målningar

 


Dreamwalking ©Ana Danielsson 2019

 

Redan under min utbildning skrev jag:"Måleri är mod att stå ensam och gång på gång befria sig från det som stelnat och starta om från början. Där är jag nu igen. I ett tillstånd av aktiv tomhet. Därför har jag ett tag arbetat med collage. Jag hoppas det ska leda mig tillbaka in i oljenåleriets djup."

 

 

"Drömmen är en slags ofrivillig ritual och vår sista psykiska vildmark." - Anthony Stevens; Privata myter.

 

The grand task of sorcerers is to bring forth the idea that, in order to evolve, man must first free his awareness from its bindings to the social order. Once awareness is free, intent will redirect it into a new evolutionary path. (Don Juan Matus, The Art of Dreaming)

 

linje

 

https://www.lavkattan.se - updated on 20190101

All images and text are copyright © 2007-2019 Ana Danielsson. All rights reserv.

 

 

Back to the front page

(You can also click the logobird on any page to go back)