Click here to go back to the frontpage
  Lavkattan
 

Lavskrikan (Siberian Jay) är en liten kråkfågel som lever på taigan i Sibirien och i nordliga barrskogar. Det är en tillitsfull fågel, bra på att överleva i kyla och knapphet.

Även om lavskrikan oftast är en tystlåten fågel, kan hon frambringa många olika slags läten. Ibland jamar hon som en katt och därför är Lavkattan ett av hennes många smeknamn.

Enligt nordisk folktro är lavskrikan en siarfågel. Hon kommer och varslar när vi är på väg att gå vilse.


Lavskrika © 2018 Ana Danielsson

 

linje

 

AKTUELLT

 

linje

 

Fågelkvinnor

Birdwomen touches the free and liberated spirit within.

 


Skönhetens moder © Ana Danielsson 2012 - 2018

 

En fågelkvinna kom till mig i en dröm. Hennes ansikte var kolsvart och hennes hy som läder. Ögonen gnistrade i grönt och hennes hår var långt och vitt. Hon bar en snibbig mössa, som när hon böjde sig framåt såg ut som en fågelnäbb. Drömmen väckte mitt intresse för fågelkvinnan som arketyp. Professor Marija Gimbutas skriver om de kvinnogestalter med fågelhuvud och vingar som arkeologerna hittat i Europa från ca 5000 år före vår tideräkning. De förmodas vara ett uttryck för den livgivande gudinnan. (The language of the Goddess).

Jag ser fågelkvinnor som en slags vildänglar som kommer med den genuina feminina styrka som behövs i vår tid för att skapa balans på jorden. En styrka som till och med kan vara obönhörlig när det behövs, som kan säga nej till den maskulina destruktiva kraft som löper amok idag och för krig mot naturen.

En gammal legend från Nordamerikas urfolk berättar om de tretton månvarvens klanmödrar och deras gåvor. De representerar olika feminina aspekter. Den fågelkvinna som för tjugo år sedan kom till mig i en dröm har utvecklats och förenats med de tretton månsystrarna. Alldeles nu har Skönhetens och Innovationens moder kommit till mig. Hon lär oss vandra i skönhet och kallas också Walk Tall Woman. Hon har slutit cirkeln för mig, alla tretton anmödrarna är nu med mig. De påminner mig om den kvinnliga styrkan och kreativiteten. Min Skönhetens moder är en falkkvinna, men hon kan även vara en svankvinna eller en Quetzal. Puman är hennes ständiga följeslagare, puma som lär oss leda genom exempel. Leva som vi lär och vara en förebild för de som vill och kan se.

 

 

Målningar

 

The grand task of sorcerers is to bring forth the idea that, in order to evolve, man must first free his awareness from its bindings to the social order. Once awareness is free, intent will redirect it into a new evolutionary path. (Don Juan Matus, The Art of Dreaming)

 


OFELIA ©Ana Danielsson 2011 - 2018

 

"En ljus förnimmelse av förändring." (Rose Lagercrantz;"Ofeliaetyderna" Atlantis 2007.)

 

 

"Once you feel Pachamama (Mother Earth), you begin to have a very clear awareness of your place on the planet."
Shaman Americo Yabar, Sydamerika.

"Symboler är bilder som är laddade med energi. De är uttryck för processer som verkar i vårt inre och som har förändringskraft. Genom dem bygger vi broar mellan vårt intellekt och de gåtfulla skeenden vi kan uppleva men inte förklara. En bild blir en symbol, när den förmedlar en mening. då är den livgivande och dess verkan är hälsobringande." - Ana Danielsson; Vaniljdoft och dimslöjor s 95.

"Drömmen är en slags ofrivillig ritual och vår sista psykiska vildmark." - Anthony Stevens; Privata myter.

 

linje

 

https://www.lavkattan.se - updated on 20180101

All images and text are copyright © 2007-2018 Ana Danielsson. All rights reserv.

 

 

Back to the front page

(You can also click the logobird on any page to go back)