Click here to go back to the frontpage
 

Artiklar

Aktuellt citat:

"The Borderland is a phenomenon of the collective unconscious. It is an evolutionary dynamic that is moving the western psyche to reconnect our overspecialized ego to its natural psychics roots. It is my view that we are all in the grip of this unfolding. Indeed, it is possible that our very survival as species homo sapiens may depend on this shift that is taking place. /.../ Hence my term 'a reconnection to nature' should not be confused with the idealized 'back-to-nature' philosophy."
Living in the Borderland; Jerome S. Bernstein sid 9.

 

Articles are copyright © 1996-2018 Ana Danielsson. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Texterna presenteras i PDF-format. Du måste ha Acrobat Reader.

Ett rop från Omma och hennes systrar. Om fågelkvinnor, bergen och miljöhot.

Sköldarnas väg - om medicinhjulet och sköldarbete

Ursprunglig shamanism ur några olika forskarperspektiv

Shamanism i nutida västvärlden - några exempel

Riter i vår vardag idag

 

"The Scandinavian Cailleach" av Kirsten Brunsgaard Clausen.

En länk till en ny spännande artikel om Jordgudinnan där Omma finns med.
Publicerad i Goddess Pages juli 2014.

Copyright © 2014-2018 Kirsten Brunsgaard Clausen and Goddess Pages.

 

https://www.lavkattan.se - updated on 20180101


 

Back to the front page (You can also click the logobird on any page to go back)